Bussförare nr 200-219

180-199
*
220-239

Nr
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Anm
200
1972-1974
Norenäs, Mats
1951



200
1974-
Berglund, Ingrid
1952


Gift Skaaret
201
1973-
Örneholm, Leo Yngve
1933










202
1973-1978>
Hedenstedt, Bengt
1942
Södertälje









204
1973-
Ringqvist, Gunder
1918



205
1973
Hagström, Olov Anders
1947



205
1973-
Johansson, Kjell




206
1973-1976
Flodén, Christer
1944

Nr 71 1977-

207
1973
Säfström, Ingvar
1943



207
1974-1976
Ahlbom, Kjell
1943




208
1974-1978>
Källström
1947




209
1973-1974
Lindberg, Kjell
1951

Nr 729 1974-1976

209

Blixt, Lars Sverre




209
1975-1976
Molin, Birger
1949

Nr 719 1976

209 1976-1978> Molin, Birger 1949 Nr 719 1976

210
1973-1974
Funk, Hans
1952



211
1974-1976
Johansson, Owe
1951



211
1976-
Svanborg, Lars
1952



212

Jansson, Nils
1949



213
1974-1976
Ljungkvist, Clas
1950



214
1974
Svensson, Karl-Arne
1951



214
1974-
Jansson,




215






215
1974-
Andersson, Hans-Ivar
1951



216
1974
Almgren, Hans
1943



216
1974-
Eriksson, Hans
1948





















































Upsala Spårvägs AB - Uppsala Stads Trafik AB - AB Uppsalabuss
Bussförare:
1-19
20-39
40-59
60-79
80-99
100-119
120-139
140-159
160-179
180-199
200-219
220-239
240-259
260-279

280-299
300-319
320-339
340-359
360-379
380-399








Extra: förare
100-119
120-139
140-159
500-519
520-539
540-563
ADT:
700-719
720-739
740-759
760-779



Kond:uktörer
200-219
220-239
240-259
260-279
280-299
Verkst:
300-319
320-339
800-819
820-839
840-859

Trafikförm
Kontoret

Copyright © Stig Lundin 2008-2015