SRJ


Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Stockholm till Rimbo. Öppnad år 1885. 55 km lång. År 1898 öppnades en fortsättning på SRJ från Rimbo till Häverödal, 42 km. År 1901 tillkom en sidolinje från Roslags-Näsby till Åkersberga, 16 km. Linjerna till Häverödal och Åkersberga tillhörde särskilda bolag, men förvaltades och trafikerades av SRJ. År 1905 övertogs Länna - Norrtälje Järnväg, 60 km, av SRJ som nu på allvar började utvecklas till moderbolag i ett helt nät av smalspåriga järnvägar i Roslagen.


ULNJ * DHJ

Copyright © Stig Lundin 1998-2005