Sättraby station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1901-1906.
Ekonomiska kartan 1953Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Sättraby: Sida 1 Trafik

Karta Rimbo - Hallstavik

Copyright © Stig Lundin 2008-2011