Karta Rimbo - Hallstavik


<<< Kartan är "klickbar" (Sv Järnvägsfören 1926)

Järnvägen till Häverösund öppnades 1898. Den byggdes av ett särskilt bolag, Rimbo - Sunds Järnväg (RSJ), men trafikerades redan från början av SRJ som sedermera övertog den. 

RSJ gick ut från Rimbo i en skarp kurva alldeles intill lokstallarna. Banan gick förbi Värnans banvaktstuga och Nydals hållplats, mestadels genom föga bebyggda trakter med skog. Första station var Sättraby, vilken även den låg ganska ödsligt några km söder om samhället Sättra. Strax före Sättraby hade järnvägen på vänster sida ett större grustag. 4 km norr om Sättraby låg Erkens hållplats med stickspår ner till sjön Erken. Järnvägen fortsatte genom jordbruksbygd till Edsbro, ett brukssamhälle med masugn, vilken dock avvecklades kring 1920. Senare dominerade träindustrin i Edsbro.

Järnvägen fortsatte, delvis genom skog, förbi Ununge station till Skebo bruk. Stationen låg lite ovanför själva bruket, men det fanns stickspår ner dit. Skebo var ett gammalt vallonbruk med martinugnar, valsverk, gjuteri, ångsåg m m. I början av 1900-talet köptes det av Flemminge Järnverk. För sina egna transporter hade Skebo bruk ett relativt omfattande smalspårigt järnvägsnät, där linjen Skebo - Hallsta var den mest kända.

Fram till 1915 slutade järnvägen i Häverödal. När Holmens Bruk byggde sitt stora pappersbruk i Hallstavik (1913-1915)  förlängdes järnvägen dit. 


SRJ * Karta: Stockholm - Rimbo , Uppsala - Rimbo

Copyright © Stig Lundin 1999-2009