Kalmar - Berga Järnväg, KBJ


Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Kalmar till Berga station på Nässjö - Oskarshamns Järnväg (NOJ). Öppnad år 1897. 77 km lång. Förstatligad 1940. Persontrafiken nedlagd 1968. Järnvägen breddad till normalspår (1435 mm) 1973-1978. Persontrafiken numera återupptagen.


KJ * KTsJ * MÅJ * NOJ

Copyright © Stig Lundin 1998-2011