Verlebo - Värlebo station


Långemåla
* Hornsö

8 km från Ruda 9 km från Sandbäckshult Km 52.976
Långemåla förs
Järnväg
Öppnad 1897. Till SJ 1940.

Länk till Eniro

Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
stfm ..1912-1940, SJ: tpl 1941-1960.., obem hp 29/5 1962-.....
Post ..1903-1957..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1897-

1899-1922 Algot Hultman 1873 Bv 1897 Stf Långemåla 1922

1922-1946 Oskar Pettersson 1883 Stf Tålebo 1920 Pension 1946 1960
-1949> B S Karlsson 1921

Verlebo: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

KBJ * Karta KBJ linje

Copyright © Stig Lundin 1999-2015