Fredrik Thörnqvist

Fredrik Thörnqvist, född 1873 i Ryssby. KBJ: elev 1903, e kb 1903, MÅJ: stf Tålebo1905, stf Alsterbro 1913, stf Fagerhult 1916, KTsJ: stf Kvarnlyckan 1924.

(Foto från Stationsföreståndarnas Porträttgalleri, 1933)


KBJ hemsida * KTsJ hemsida * MÅJ hemsida

Copyright © Stig Lundin 2000