Vassmolösa station, bangård


KTsJ km för km Km Bangård km 
Anläggning År Jvg + bostad
Stationshus  kvm
Godsmagasin  kvm
Lastkaj  m
Spårskiss omkr 1925


Vassmolösa: Allmänt Bangård Trafik

KTsJ

Copyright © Stig Lundin 2005