Hinshult - Skoghult station
Fröslelås (MÅJ)
Fröseke (RÄJ)
*
Torsmåla (RÄJ)
Alsterbro (MÅJ)

32 km från Sandbäckshult 23 km från Älghult 26 km från Fagerhult 23 km från Ruda Km 43,372 MÅJ
Km 56,508 ÖsmJ
Kråksmåla förs, Hinshult3


Järnväg
MÅJ: Öppnad 1912.
RÄJ: Öppnad till Ruda 1922, till Älghult 1923. ÖSmJ från 1932. Till SJ 1940. Nedlagd 1963.
Före 1922 låg stationen längre söderut vid km 43,125. Gamla stationshuset syns på kartan.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
1 kl 1924, 2 kl 1930-1937, tpl 1937-1940, SJ: tpl 1940-1945, 7 kl 1945-1948, stm16 1948-1952, stm17 1952-1957, Ao12 1957-1960, tpl 1960-.....
Post ..1941-1957..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
...914-
JE L Joakimsson
1883


1965

1914-1922
Erik  Valfrid Olsson
1888
Från Mönsterås 1903
Till Ålem 1922


1922-1930 Teodor Högner 1875 Stf Kråksmåla 1914 ---
1930
Familjen
1930-1937 John Palmér 1896 Stf Fagerhult 1924 Stf Påryd 1937

1937-1948 Bernhard Åström 1898 Kb 1920 Stf Ålem 1948

1948-1951 John Lindqvist 1895 Knt 1939 Stf Simonstorp 1951

1951-1954> A F Isacsson 18961956-1959> B A Höglund 1906Skoghult: Sida 2 Trafik MÅJ tidtab 1912 MÅJ tidtab 1925 ÖSmJ tidtab 1925

Spårplan Skoghult 1912

MÅJ * Karta MÅJ linje * Karta Ruda-Älghult

Copyright © Stig Lundin 1999-2014