Ruda - Oskarshamns Järnväg, ROJ

Östra Smålands Järnväg, ÖSm


Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Ruda till Oskarshamn. Öppnad år 1907. 33 km lång. Järnvägen förlängd med 47 km från Ruda förbi Skoghult till Älghult 1923 (särskilt bolag). Förstatligad 1940. Linjen Ruda - Skoghult - Älghult nedlagd 1963. Linjen Ruda - Oskarshamn nedlagd 1966.


NOJ * KBJ * MÅJ * VÅHJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2009