Linjen Älghult - Brittatorp

ÖSmJ

VÅHJ


Km  Anläggning Namn Anm
79,392
Station ÄlghultsbyHageskruv

90,194
Station Sävsjöström


98,395
Station LenhovdaBostorp

106,136
Station Näsbykulla
110,916 Station Dädesjö
Såld 1967
111 Bv 394 Dädesjö
Såld 1967
114,066 Väg R23 Riksväg 23

114,493 Väg Drättingevägen

116,4
Värendseke

117,982 Växel Sevedstorp

121,785 Station Brittatorp


VÅHJ hemsida * Linjekarta Brittatorp-Älghult

Copyright © Stig Lundin 2001-2014