Östra Värends Järnväg, ÖVJSmalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från ...... . Öppnad år 1923. .. km lång. .
Förstatligad 1941. Godstrafiken nedlagd ..... Persontrafiken nedlagd .....


SäNJ * VÅHJ ÖSmJ

Copyright © Stig Lundin 2011