Västergötland - Göteborgs Järnväg, VGJ


Smalspårig järnväg  med huvudlinje från Göteborg till Skara, 129 km, och med sidolinje Tumleberg-Håkantorp, 12 km. Öppnad år 1900. 891 mm spårvidd. Järnvägen förband tidigare befintliga smalspårsbanor i Västergötland med Göteborg.
Tanken var att dra järnvägen vidare från Skara förbi Mariestad till Gullspång.
Genom att VGJ övertog  Skara-Kinnekulle-Vänerns Järnväg (SKVJ), 30 km, år 1904 och Mariestad-Kinnekulle Järnväg (MKJ), 27 km, år 1909. behövde man inte bygga ny järnväg till Mariestad. År 1910 öppnades linjen Mariestad-Gårdsjö, 39 km, och 1917 sidolinjen Torved-Gullspång, 20 km.
Till SJ 1948.


Västra stamb * Västkustbanan * GBJBJ * UVHJ * LSSJ * LJ *  

Copyright © Stig Lundin 1998-2012