VJ  ånglok


Nr Namn Axelf Tillverk År Tidigare Senare SJ nr Skrot

VJ huvudsida * Stig Lundin järnvägs historia

Copyright © Stig Lundin 2005