Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg, FVÖJ

Ursprungligen en 10 km lång järnväg med 891 mm spårvidd från Fågelsta station på Hallsberg - Motala - Mjölby järnväg (HMMJ) till Vadstena. Öppnad 1874. Förlängd med 32 km från Vadstena till Ödeshög 1888. FVÖJ övertogs av Mellersta Östergötlands järnväg (MÖJ) 1919. Linjen Fågelsta - Vadstena elektrifierad 1921. Förstatligad 1950. Linjen Vadstena - Ödeshög nedlagd 1958 (Hästholmen - Ödeshög ombyggd till normalspår). Persontrafiken Fågelsta - Vadstena nedlagd 1963, godstrafiken  på samma sträcka nedlagd 1978. Fågelsta - Vadstena kvarligger som museijärnväg (WFJ).


MÖJ

Copyright © Stig Lundin 1999-2009