MÖJ

Smalspårig järnväg med 891 mm spårvidd från Linköping till Fågelsta. Öppnad år 1897. 39 km lång. Utsträckt med linjerna Klockrike - Borensberg, 8 km, år 1907, Linköping - Ringstorp, 21 km, år 1908 och Fornåsa - Motala, 15 km, år 1915. Eldrift efterhand införd på en stor del av linjenätet. MÖJ förvärvade år 1919 Fågelsta - Vadstena - Ödeshögs Järnväg (FVÖJ). Från 1930 trafikerade man även linjen Väderstad - Skänninge - Bränninge (VSBJ). MÖJ förstatligades 1950.


FVÖJ * VSBJ * NVHJ * ÖCJ

Copyright © Stig Lundin 1998-2009