Linjen Linköping - Fågelsta

Norrköping-MjölbyLinköping-RingstorpÖCJVSBJMotala-FornåsaFVÖJMjölby-Hallsberg

Km  Anläggning Namn Anm
0 Station Linköping N

0,286 Väg Fabriksgatan

0,840 Väg Slakthuset

2,838 Väg Ullevid

5,8 Bv Tift

5,830 Väg Tift

5,855 Hlp Tift

7,373 Station Bränninge

7,526 Väg Bränninge

8 H Vallby

8,257 Bro Svartån vid Vallbro 80,66 m. Ombyggd 1920
8,4 Bv Vallbro

8,442 Hp Vallby

10,095 Väg Vreta kloster

10,279 Station Vretakloster

13,178 Station Gullberg

14,077 Väg Hornstäve

15,703 Station Maspelösa

15,862 Väg Maspelösa

17,818 Hp Kulla

20,736 Väg Klockrike

20,930 Station Klockrike

24,562 Station Älvan

25,804 Väg Kommorp

26,764 Bro
1,90 m
27,291 Väg Fornåsa

27,586 Station Fornåsa

31,292 Hp Hässlekullen

33,672 Station Varv

33,789 Väg Varv

35,062 Väg Sörby

36,222 Bro Styrabäcken 3,16 m
36,230 Lastplats Styra lastplats

36,597 Hp Styra

38,126 Bro
1,80 m
38,960 Väg Fågelsta

39,164 Väg Fågelsta

39,387 Station Fågelsta Tillhörde SJ

Linköping-Ringstorp km för km * Fågelsta-Vadstena-Ödeshög km för km

MÖJ huvudsida * Karta Linköping-Fågelsta (MÖJ)

Copyright © Stig Lundin 1998-2008