Linjen Linköping - Ringstorp

Km  Anläggning Namn Anm
0 Station Linköping N .
0,398 Svängbro
250,48 m
0,711 Väg Gumpekullagatan

5,613 Hp Metsjö

7,357 Hlp Vårdsberg

7,357 Bv Vårdsberg Ombyggd 1942
8,340 Väg Linghemsvägen

8,347 Hp Ekbacken

9,481 Hlp Hasselbacken

13,239 Station Askeby

13,239 Bv Juby

13,391 Väg Askeby

15,020 Hlp Greby

15,020 Bv Greby

15,046 Väg Greby

16,697 Hp Skravestad

17,824 Station Ringås


20,742 Station Ringstorp Tillhörde NVHJ Såld 1966

Linköping-Fågelsta km för km

MÖJ hemsida * Karta Linköping-Ringstorp

Copyright © Stig Lundin 1998-2008