Bollnäs station, trafik


SJ: 1878-
DHdJ: 1899-
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 16 anställda, 117 resande och 55 ton gods.
År 1893: 27 anställda, 156 resande och 54 ton gods.
År 1896: 34 anställda, 168 resande och 78 ton gods.
SJ år 1900: 58 anställda, 233 resande och 90 ton gods.
SJ år 1911: 73 anställda, 20 tåg, 377 resande, 94 ton gods och 260 till- och frånk godsvagnar.
SJ år 1922: 68 anställda, 25 tåg, 178 avg resande, 93 ton gods och 243 till- och frånk godsvagnar.
Bollnäs: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002