Linjen Uppsala - Krylbo

Stockholm-UppsalaUEJ
UGJSRJEHRJSGGJTillberga-SalaKrylbo-FröviSDJKrylbo-Storvik-Ockelbo

Km  Anläggning Namn År
Anm
65,880 Stn Uppsala C

64,484-66,125
66,134 Väg Vaksalagatan
Fällbommar
66,200 Bv 194 S:t Persgatan 1874 54
66,265 Väg S:t Persgatan
Fällbommar
66,471 Väg Järnbrogatan
Fällbommar
66,667 Bv 195 Skolgatan 1893 1938 såld
66,692 Väg Skolgatan
Fällbommar
66,782 Trumma
1873

66,850 Väg Fabriksgatan


67,134 Väg Svartbäcksgatan
Fällbommar
67,200 Bv 196
1887 1927 2 rok, 50, 1971 såld 71-0315
67,557
Väg
Ringgatan

Fällbommar

67,277 Bro Fyrisån 1923 59,11 m
67,755 Väg Dalgatan
Fällbommar
67,841 Stn Uppsala N 1915
67,758-68,463
68,334 Bv 197 Fjärdingstull 1873

68,372 Väg Fjärdingstull
Fällbommar
68,868 Bro Libro bäck 1933 17,58 m
70,052
Väg
Hällby70,4
Bv 198
Nyvla70,944 Bro Skäggestaån 1931 18,45 m
71,602
Väg
Gullboda72,918 Bv 199 Klista 1885

72,922 Väg Klista 1926 Ljus- o ljud
73,400 Hp Börje 1904 1950 slop
73,400 Hp Börje 1951

75,140 Bv 200 Torebo


77,160 Trumma78,257 Bro Finstaån 1873 2,0, 1948 slop
78,700 Hus 9 Brunna 1896 41
78,738 Stn Brunna

78,250-78,935
78,915 Väg Brunna
Ljus- o ljud
78,928 Bv 202 Vänge 1876

78,970 Bro Vängeån 1933 3,90
80,557 Trumma81,387 Trumma81,985 Väg Åltomta 1926 Ljus- o ljud
82,005 Bv 203 Åltomta 1873

82,352 Bro Åltomtaån 1925 3,33 m
83,400 Bv 204 Ålbo 1873 1943 tillb, 61
83,400 Hp Ålbo


83,702 Väg Ålbovägen


86,102 Stn Ålandsdal
1972 såld 85,658-86,246, 70-2107
86,268 Bro Österbybäck II 1873 2,37
86,268 Bro Österbybäck I


86,405 Bv 205 Ålandsdal
45 V
86,427 Väg Ålandsdal 1934 Ljus- o ljud
86,719 Bro Ålandsån 1873 8,90
89,000 Bv 20691,692 Stn Järlåsa 1919
91,280-92,050
92,000 Grusgrop Rosenbacka


92,040 Bv 207 Släsbo 1873

92,053 Väg Järlåsa 1936 Ljus- o ljud
93,970 Trumma94,610 Bv 208 Skärbäck 1873 42, 1968 såld 36.000, 80111
94,710 Trumma96,467 Väg Rosenbacka


97,400 Trumma97,510 Bv 209 Björnlunda 1873

97,960 Väg Brunsätra 1929 Ljus- o ljud
98,198 Väg Österundavägen
Ljus- o ljud
98,380 Trumma98,595 Bv 210 Brunsätra 1873 1938 såld
99,560 Bro Vittinge bäck 1873 3,48 m
99,623 Väg Vittinge S 1937 Ljus- o ljud
99,800 Bv 211 Vittinge 1876 51
99,809 Stn Vittinge

99,586-100,294
100,037 Väg Vittinge M 1937 Ljus- o ljud
100,227 Bv 212 Vittinge


100,237 Väg Vittinge N 1937 Ljus- o ljud
100,740 Trumma101,350 Bro Ösby bäck 1873 2,30
102,410 Bro Gillberga bäck 1873 2,30 m
103,215 Väg Grimle


103,710 Trumma103,789 Bv 213 Grimle 1873 43, 1967 såld 52069,H
103,791 Väg Grimle 1923 Ljus- o ljud
104,045 Väg Brunkebo


106,434 Väg Morgongåva Ö
Ljus- o ljud
106,572 Stn Morgongåva 1958

106,572 Stn Morgongåva
1904 tillb 106,185-106,976
106,909 Bv 214
1873 42
107,047 Väg Morgongåva V
Ljus- o ljud
107,430 Väg Molnebovägen
Ljus- o ljud
107,581
Bv 215
Visbo108,090 Bro Röcklingeån 1873 2,40, 1920 spår 4
109,735 Bv 216 Härfsta 1873

110,000 Bro Rycklingeån


111,667 Bv 217 Heby 1896 61
111,697 Väg Heby


111,990 Bro Hebyån 1913 44,1 m
112,092 Vägport Heby


112,200 Grusgrop Heby grusgrp

H
112,533 Väg Heby
Ljus- o ljud
112,712 Hus 9 A Heby 1904 163, 1966 såld 60825,H
112,788 Bv 218 B
1898 52
112,788 Stn Heby 1906
112,495-113,281
112,788 Hus 9 B
1906 251
113,050 Trumma114,528 Bv 219 Siggbo 1873 42
117,750 Väg Svartäng


117,764 Bv 220 Svartängen 1885 44, 1949, 1966 såld 52069,H
117,846 Vägbro Svartäng 1935 88,75 m
118,920 Trumma119,523 Stn Isätra 1917
119,239-119,926
120,500 Bv 221120,551 Väg Kärrbäck


121,280 Väg Boda skola
Ljus- o ljud
121,499 Väg Boda


121,561 Bv 222 Boda 1873 43
122,810 Trumma123,920 Bro Isätraån 1873 3,82
125,110 Bro Svepnäsån 1873 4,71
125,237 Väg Modigs backe
Ljus- o ljud
125,279 Bv 223 Svepnäs


126,755 Väg Fridhem
Ljus- o ljud
126,823 Bv 224 Sagån 1873 62
127,160 Bro Sagån 1873 17,65
127,615 Väg N Esplanaden
Fällbommar
127,900 Bv 225 B
1905 74
127,904 Stn Sala 1901 V 127,676-128,498
128,000 Hus 9 A
1904 1110
128,638 Väg Strå kalkbruk
Fällbommar
129,083 Bro Strömbackaån 1873 4,45
129,223 Lp Josefsdal


129,371 Väg Josefsdal


129,552 Bro Väsbyån 1873 2,35
129,907 Väg Skarpbo


129,964 Bv 226 Dalen 1873 42
130,008 Väg Dalen


130,430 Väg Banelund


130,739 Bro Långforsen 1873 2,37
131,987 Trumma132,181 Bv 227 Norrbacka


132,224 Väg Norrbacka


133,470 Väg Stentorpet


133,638 Bro Stenstorpsån 1873 5,88
134,100 Hpl Silvköparen 1949

134,236 Bv 228 Ol Jonsdamm 1873 41
134,334 Bro Ol-Jonsdamm 1873 2,96
134,371 Väg Ol Jonsdamm


136,342 Väg Ulvsbo


136,343 Bv 229 Ulvsbo 1873 43
137,203 Väg Ulvsbo


138,104 Hus 9 A Broddbo 1879 42, 1949
138,104 Stn Broddbo 1879
137,604-138,437
138,284 Bv 230 Broddbo 1873 43
138,372 Väg Broddbo
Ljus- o ljud
139,160 Bro Broddbobäck 1873 2,92
139,788 Bv 231 Rensmur 1919 56
142,684 Bv 232 Storljusen 1873

145,160 Bv 233 Gavelbarken 1873 42, 1967 såld 3.000, H, 40943
147,055 Lp Sjömossen

H
148,615 Bro Rosshytteån 1873 4,42
148,834 Bv 234 Rosshytteå 1873 43
150,000 Hus 9 A Rosshyttan 1915 159
150,100 Stn Rosshyttan
V 149,724-150,416
150,328 Väg Rosshyttan
Ljus- o ljud
150,339 Bv 235 Rosshyttan


153,320 Bv 236 Brovallen


153,500 Grusgrop Betvallen


154,021 Bro Brovallsån 1873 3,77
154,841 Vägport Brovallen 1933 11,31
154,949 Väg Brovallen


154,984 Bv 237 Vitmossen 1873 42
155,000 Hp Brovallen 1874 1947 slop
155,000 Hp Brovallen 1947

155,873 Väg Haga


157,452 Vägport Staffansbo 1873 3,90
157,708 Väg Björkarsbo


158,612 Väg Rönningen


158,987 Bro Svartån 1873 23,15
159,497 Bv 238 Åvesta 1873 42, 1959 såld
160,110 Vägport Krylbo 1911

160,685 Stn Krylbo 1899
160,103-

Copyright © Stig Lundin 2008-2010