Lörstrand station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1911: 4 anställda, 16 tåg, 45 resande, 17 ton gods och 4 till- o frånk godsvagnar.
År 1922: 5 anställda, 12 tåg, 19 avg resande, 13 ton gods och 2 till- o frånk godsvagnar. 
Lörstrand: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005