Morgongåva station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1883: 2 anställda, 13 resande och 29 ton gods.
År 1893: 2 anställda, 22 resande och 29 ton gods.
År 1896: 3 anställda, 23 resande och 35 ton gods.
År 1900: 4 anställda, 69 resande och 27 ton gods.
År 1911: 5 anställda, 16 tåg, 94 resande, 21 ton gods och 5 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1922: 4 anställda, 13 tåg, 39 avg resande, 15 ton gods och 3 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1953: 6 anställda (1 stm, 1 knt, 1 tb, 3 stk), 32 tåg. Under året: 19.309 sålda personbiljetter och 2.810 till- och frånkopplade godsvagnar. Ej post.
Morgongåva: Allmänt Bangård Trafik

Norra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002