Fåglavik station, sida 2


Häradsekonomiska kartan
Ekonomiska kartan 1961

Spår till grustag


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Fåglavik: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008-2011