Fåglavik station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag.
År 1883: 5 anställda, 12 resande och 10 ton gods.
År 1893: 4 anställda, 25 resande och 8 ton gods. 
År 1896: 4 anställda, 20 resande och 7 ton gods.
År 1911: 4 anställda, 17 tåg, 57 resande, 17 ton gods och 4 till- och frånkopplade godsvagnar.
År 1919: 4 anställda, 13 tåg, 64 resande, 12 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar. 
År 1922: 4 anställda, 16 tåg, 32 avg resande, 11 ton gods och 2 till- och frånkopplade godsvagnar. 
Fåglavik: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002