Källeryd station
Fåglavik
* Floby

12 km från Herrljunga 22 km från Falköping Km 366,373

 
 
 
 
 
 

Foto från Sv Statsb stationshus i bilder, 1925

Källeryd
Mindre stationssamhälle.
Järnväg
Västra stambanan öppnades 1858, men då fanns inte någon station i Källeryd. För att öka kapaciteten på stambanan anlades en mötesplats vid Källeryd 1876. Mötesplatsen förändrades till hållplats 1882 och blev station 1908. Eldrift infördes 1926. Dubbelspår österut till Floby 1952, västerut till Herrljunga 1953. 
Övrigt
1. Läge för gammal bv.
2. Bv 178.; 3. Bv 179 Källunga.

Länk till Eniro
Stationsföreståndare:
Hlp 1882.., 7 kl ..1908-1920, 6 kl 1920-1933, tpl 1934-1948, stm16 1948-1952, tpl 1952-1962.., obem ..1965-.........
Jpost ..1913-1954..
År Namn Född Tidigare Senare

1882-1883 Alfred Tell 1856


1908-1912 Johan Apelgren 1863
Stf Fagerås 12
1912-1915 Nils Stjernqvist 1870
Stf Kingelstad 15
1916-1920 Edvard Evers 1877
Stf Himle 20
1920-1928 Robert Johansson 1872 Knt 05 Stf Lagmansholm 28
1928-1933 Albert Ljungqvist 1878 Stf Röjan 23 Stf Väring 33
1934-1938> Martin Sohl 1893

1939-1951> Eric Bergqvist 1892


Källeryd: Sida 2 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2009