Lerum station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1890-1897
Ekonomiska kartan 1962


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Lerum: Sida 1 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2009-2011