Lerum station, trafik


År 1883 användes 5 personer för trafiken i Lerum. I genomsnitt 115 resande och 17 ton gods per dag. Därtill en stor mängd slaktdjur som ankommer med tåg till Lerum (slakteri).
År 1893 användes 5 personer för trafiken i Lerum. I genomsnitt 205 resande och 24 ton gods per dag.
År 1911 användes 9 personer för trafiken i Lerum. Under året hade man i medeltal 26 tåg per dag. 
I genomsnitt 501 resande och 42 ton gods per dag. 11 till- och frånkopplade godsvagnar per dag.
År 1919 användes 11 personer för trafiken i Lerum. Under året hade man i medeltal 28 tåg per dag. 
I genomsnitt 758 resande och 23 ton gods per dag. 6 till- och frånkopplade godsvagnar per dag.
År 1922 användes 11 personer för trafiken i Lerum. Under året hade man i medeltal 29 tåg per dag. 
I genomsnitt 427 avg resande och 14 ton gods per dag. 4 till- och frånkopplade godsvagnar per dag. 
Lerum: Allmänt Bangård Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002