Odensberg station
Floby
* Falköping

26 km från Herrljunga 8 km från Falköping Öppnad för trafik 1/11 1892 Km 351,156
förs
På hösten 1875 begär D Leffler, Göteborg att en lastplats ska anläggas vid Odensberg i samband med mötesspårets utläggning. År 1876 beslutas att man ska lägga ut nödiga spår och uppföra en stationsstuga m m. Året efter diskuteras mötesplatsens förändring till station, men det dröjer till år 1892 innan det bestäms att Odensbergs mötesstation ska utvidgas till fullständig station. Samtidigt flyttas banvaktstuga nr 504 från Falköping till Odensberg.
Under åren 1898-1903 utvidgas spårsystemet. Laskaj och godsmagasin byggs till. Själva stationshuset byggs till 1906 samtidigt som man köper in lägenheten Nyborg. Spår utv. 1918.
Odensberg tillkommer alltså 1876 som en mötesstation för att öka kapaciteten på stambanan.

Växel- o signalsäkerhetsanläggningarna moderniseras 1905-1907.

På våren 1909 finns förslag att anlägga ett spår till Skårs kalkbruk. Avslås.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

 

Stationsföreståndare:
7 kl 1893-1902, 6 kl 1902-1914..., 5 kl ..1918-1932, 6 kl 1933-1943, 7 kl 1943-1948, tpl 1948-1962, mplv 27/5 1962-....., kplv ..1965-.......
Post ..1913-1954..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm1892-1918 August Sahlin 18521918-1923 August Börjeson 1858 Stf Tallåsen 1906 Pension 1923

1923-1925 Sven Lagerstedt 1881 Stf Valtorp 1919 Stf Långås 1925

1925-1926 Alexius Andersson 1881 Knt 1903 Stf Högboda 1926

1926-1929 Carl Norén 1864 Stf Igelstorp 1916 Pension 1929 1936

1929-1932 Sven Norrman 1873 Stf Fåglavik 1917 Stf Tenhult 1932

1933-1935 Ernst Sjöberg 1872 Stf Hällevadsholm 1925 Pension 1935

1935-1940 Sven Lindberg 1881 Knt 1914 Stf Högsjö 1940

1940-1947 Gunnar Malm 1884
Pension 1947

1947-1949 Erland Bäärnhielm 1895
Stf Tobo 1949

Odensberg: Sida 2 Trafik

Västra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2015