Torvfabriken lp
Lagmansholm
* Vårgårda

3 km från Lagmansholm 4 km från Vårgårda Km 395,498

Obemannad lastplats
Lastplatsen tillkom 1872 för transporter till och från en kultorvfabrik tillhörig bolaget Industria.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Torvfabriken: Sida 2 Trafik

Västra stambanan 

Copyright © Stig Lundin 2002-2014