Kode station
Jörlanda
* Skårby

56 km från Uddevalla 32 km från Göteborg Km 32,353
Solberga förs, GuntorpJärnväg
Öppnad 1907, men Kode hlp tillkom först 1915. Eldrift 1939.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
hlp ..1916-1920.., tpl ..1922-1945, hlp 1945-....., tpl ..1949-1955..
Ej poststation
År
Namn
Född
Tidigare
Senare
Död
Anm1916-1941
Gustaf  Elis (Nilsson) Laurin
1881
Stk Jonsered
Tb Kode1941
1947

1941-1945
Nils Nilsson
1890

Stf

..1949-1954
Ivar Larsson
1890

Pension 1954


År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm

1916-1941 Gustaf Elis (Nilsson) Laurin 1881 Stk Jonsered
Tb Kode 1941 1947

1941-1945 Nils Nilsson 1890
Stf 
..1949-1954 Ivar Larsson 1890
Pension 1954

Kode: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Bohusbanan

Copyright © Stig Lundin 2004-2015