Linjen Laxå - Kristinehamn

Hallsberg-Falköping Örebro-Svartå Kristinehamn-Persberg Kristinehamn-Kil

Km  Anläggning Namn Anm
229,170 Väg Laxå 0
0
229,398 Stn Laxå 0
0
229,837 Trumma Laxå 1866
0
230,673 Bv 305 Laxå 0
0
231,788 Bv 306 Björkängen 0
0
233,156 Bv 307 Risbolet 0
0
234,038 Vägport Porla 0
0
234,157 Hus 9 B Porla 1901
0
234,212 Stn Porla 0
0
234,300 Vägport Porla 1866
0
234,914 Vägport Jägernäs 1866 3 92 m 0
235,943 Bv 308 Myrhult 0
0
235,950 Väg Myrhult 0
0
237,000 Bro Testen v Falltorp 1866
0
237,594 Bv 309 Falltorp 0
0
237,610 Väg Falltorp 0
0
238,000 Vägport Tensjötorp 1866
0
240,000 Vägport Sundsjö 1866
0
240,000 Vägport Sundsjö 1935
0
240,047 Bv 310 Backen 0
0
240,094 Väg Bäcklunda 0
0
240,111 Bv 311 F Bäcklunda 1866
0
240,439 Bv 312 B Hasselfors 1871
0
240,530 Bro Hasselfors 1866
0
240,775 Stn Hasselfors 0
0
240,850 Hus 9 A Hasselfors 1867
0
242,000 Vägport Hasselfors bruk 1866
0
242,323 Bv 313
0
0
244,815 Bv 314 Tebo 0
0
244,850 Väg Lilla Tebo 0
0
246,794 Bv 315 Mickelskulle 0
0
247,871 Bv 316 Storbjörboda 0
0
248,000 Bro Storbjörboda 1866
0
248,450 Väg Fallet 0
0
248,500 Vägport Lerängen 1866
0
249,500 Vägport Nordändan 1866
0
250,100 Bv fd
0
0
250,563 Bv 317
0
0
251,528 Stn Svartå 0
0
251,980 Vägbro Svartå 1982
0
252,254 Vägport Smedängen 1936
0
252,321 Bv 318 Smedängen 0
0
254,180 Vägport Södra Boda 1866
0
254,196 Bv 319 Älgsjön 1966
1964
254,333 Väg Elgsjön 0
0
255,000 Bro Elgsjön 1866
0
256,439 Bv 320 Sörboda 0
0
257,491 Bro Ölsbodaån 1866 9 5 m 0
257,500 Vägport Ölsboda 1866
0
258,000 Vägport Blåkulla 1866
0
259,000 Vägport Likaluten 1866
0
259,322 Bv 321 Likaluten 0
0
260,000 Vägport Tockenkarl 1866
0
261,000 Vägport Solberga 1866
0
261,596 Bv 322 Solberga 0
0
262,000 Bro Solberga 1866
0
263,065 Bv 323 Strömsnäs 0
0
263,500 Vägport Degerfors 1866
0
263,601 Stn Degerfors 0
0
263,601 Bv 324 B Degerfors 1867
0
263,601 Hus 9 Degerfors 1951
0
264,000 Bro Letälven 1866
0
264,096 Vägport Agen 1866 3 58 m 0
264,750 Bv 325 Agen 0
0
266,100 Växel Strömtorp grusgrop 0
0
266,300 Vägport Strömtorp 1927
0
266,599 Stn Strömtorp 0
0
266,954 Väg Strömtorp 0
0
267,000 Grusgrp Strömtorp grp 0
0
268,000 Vägport Gräsmossen 1866
0
268,210 Bv 327 Gräsholmen 0
0
268,210 Väg Gräsholmen 0
0
268,665 Bv 328 Gräsmossen 1866
1944
268,674 Väg Gräsmossen 0
0
269,000 Vägport Fulemyr 1866
0
271,000 Bro Lilla Vismen 1866 Vid Tängen 0
271,615 Bv 329 Lilla Vismen 0
0
273,000 Vägport Uttersvik 1866
0
273,103 Bv 330 Uttervik 0
0
274,600 Vägbro Vismenäs 1866
0
275,660 Bv 331 Vismenäs 0
0
275,660 Väg Vismenäs 0
0
276,855 Väg Gräsviken 0
0
276,868 Bv 332 Gräsviken 0
0
277,600 Vägbro Björneborg 1928
0
277,823 Stn Björneborg 0
0
278,000 Bro Björneborgs damm 1866
0
278,172 Vägport Björneborg 1866
0
278,460 Bv 333 Björneborg 0
0
280,000 Bro Holmen 1866 Spelbobäcken 0
280,537 Bv 334 Nyborg 0
0
281,000 Vägport Holmen 1866
0
281,761 Bv 335 Älvängen 0
0
282,300 Vägport Älvängen 1866
0
283,300 Vägport Udden 1866
0
283,600 Bro Västanmossen 1866
0
284,227 Bv 336 Karabytorp 0
0
284,239 Väg Backtorpsvägen 0
0
285,000 Vägport Karaby 1866
0
285,000 Bro Karaby 1866
0
285,007 Bv 337 Karaby 0
0
285,015 Väg Karabymon 0
0
286,000 Vägport Höje 1866
0
286,000 Vägport Haf 1866
0
287,500 Vägport Ringvägen 1934
0
288,000 Bro Varnan 1866
0
288,279 Väg Gustavsberg 0
0
288,768 Bv 338 Smedby 0
0
289,000 Vägport Kristinehamn 1924
0
289,000 Bro Björneborg 1866
0
289,203 Väg Jakobsbergsgatan 0
0
289,369 Bv 339 Dalen 0
0
289,395 Väg Björklundsvägen 0
0
289,797 Stn Kristinehamn 0
0

Copyright © Stig Lundin 2008-2013