Strömtorp station, sida 2


Häradsekonomiska kartan före 1875
Ekonomiska kartan 1956
Länk till hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Strömtorp: Sida 1 Trafik

Nordvästra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2008