Bankeryd station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 94 resande och 6 ton gods.
Bankeryd: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005