Forserum station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 5 anställda, 70 resande och 52 ton gods.
Forserum: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005