Gåvetorp station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

År 1896: 2 anställda, 12 resande och 9 ton gods.
År 1900: 2 anställda, 16 resande och 19 ton gods.
År 1904: 2 anställda, 17 resande och 46 ton gods.
Gåvetorp: Sida 1 Sida 2

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005