Kättilstorp station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 2 anställda, 20 resande och 4 ton gods.
År 1911: 2 anställda, 10 tåg, 44 resande, 20 ton gods och 6 till- och frånkopplade godsvagnar.
Kättilstorp: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005