Nässjö station, trafik
Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 

SJ år 1896: 54 anställda, 253 resande och 62 ton gods.
SJ år 1900: 80 anställda, 305 resande och 66 ton gods.
SJ år 1904: 91 anställda, 321 resande och 61 ton gods.
Nässjö: Allmänt

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005