Sandhem station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 38 resande och 26 ton gods.
År 1900:
År 1911: 4 anställda, 10 tåg, 87 resande, 42 ton gods och 9 till- och frånkopplade godsvagnar.
Sandhem: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005