Stråken lp
Margreteholm
* Mullsjö

34 km från Falköping 35 km från JönköpingJärnväg
Öppnades 1862. Eldrift 1933.
Stråken öppnad 1881.

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2006