Tenhult station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 4 anställda, 84 resande och 20 ton gods.
Tenhult: Allmänt Bangård Trafik

Södra stambanan

Copyright © Stig Lundin 2005