Båstad station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 7 anställda, 88 resande och 9 ton gods.
År 1900: 13 anställda, 110 resande och 15 ton gods.
År 1904: 13 anställda, 168 resande och 22 ton gods.
Båstad: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005