Billesholms gruva station, sida 2Häradsekonomiska kartan 1910-1915.


Länk till Billesholms gruva på hitta.se


Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Billesholms gruva: Sida 1 Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2010-2013