Böketofta station
Billeholms gruva
* Kågeröd

7 km från Billesholm 19 km från Teckomatorp
Km 246,763 Kågeröd förs
Järnväg
Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ) öppnad 1886. Till SJ 1896. Eldrift 1934.
Stationshuset vid Böketofta var från 1886. Stationen fick mek ställverk 1921. Bemanningen upphörde omkring 1955 och stationshuset revs 1959. Även godsmagasinet revs, troligen samma år. Sidospåren och lastkajen försvann omkring 1960. 
 

Foto från Sveriges Järnvägsstationer, 1948.


Järnväg
Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ) öppnad 1886. Till SJ 1896. Eldrift 1934.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se

Stationsföreståndare:
7 kl...1899-1920.., tpl ..1922-1928..., 6 kl ..1929-1934, tpl 1934-1938, 6 kl 1938-1942, 7 kl 1943-1946, tpl 1946-1954.., obem hp ..1956-1972..
Post ..1897-1944.., ej poststation ..1951-
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm..1890-1910> Ola (Svensson) Wahlgren 18451911-1915 Albert Gustafsson 1871 Knt 1899 Stf Jularbo 1915

1916-1917 Carl Rydstedt 1877
Stf Uppåkra 1917

1918-1920 Johan Thåström 1867
Stf Ingelsträde 1920 1937
..1922-1928> Carl Lindqvist 1883
Stf Kingelstad xx

1929-1934 Per Holm 1876 Knt 1913 Stf Ingelsträde 1934

1935-1938 G A Andersson 1896
Knt Boxholm 1938


1938-1939> Hans Wallin 1876..1940 Sante Jönsson 1884 Stf Stureholm xx


1942-1946 Axel Eriksson 1891 Knt 1919 Stf Nyhamnsläge 1946

1946-1947> B V Steinick 1913
S G V Johansson 1917Böketofta: Sida 2 Trafik Tidtab 1912

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2002-2013