Höganäs station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 
År 1900: 13 anställda, 187 resande och 27 ton gods.
Höganäs: Allmänt Bangård Trafik

Åstorp-Kattarp-Höganäs

Copyright © Stig Lundin 2005