Skrea - Skrenäs station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: Sköts av banvakt, 18 resande och 0 ton gods.
År 1900: 2 anställda, 20 resande och 8 ton gods.
År 1904: 2 anställda, 36 resande och 11 ton gods.
Skrea-Skreanäs: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005