Slöinge station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 5 anställda, 64 resande och 17 ton gods.
År 1900: 6 anställda, 88 resande och 31 ton gods.
År 1904: 8 anställda, 104 resande och 43 ton gods.
Slöinge: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005