Svalöv station
Källstorp
* Teckomatorp

21 km från Billesholm 5 km från Teckomatorp
Km 260,553 Svalöv förs

Svalöv
Stations- och industrsamhälle med drygt 400 invånare i början av 1930-talet. Lantmannaskola och djur- och växtförädling.
Järnväg
Malmö - Billesholms Järnväg (MBJ) öppnad 1886. Till SJ 1896. Eldrift 1934.

Länk till Eniro
Länk till hitta.se
Länk till Google maps
Länk till Banvakt.se
Stationsföreståndare:
Stins 1886-......, 5 kl ..1899-1906, 4 kl 1906-1948, stins23 1948-1957, Ao17 1957-1959, Ao14 1959-1962, Ao15 1962-1963.., kvar 1972
Post ..1897-1913..
År Namn Född Tidigare Senare Död
Anm
1886-1906 Adolph Rosenqvist 1841 Från N Kävlinge 1886
Pension 1906 1918

1906-1922 E W Wallman 1857
Pension 1922

1922-1933 Sven Svensson 1868 Stf Stenungsund 1908 Pension 1933

1933-1937 Anton Bodén 1872 Stf Karlsborg 1921 Pension 1937

1938-1942 Anders Hultqvist 18821943-1949 Fredrik Leijon 1884
Pension 1949

1949-1955> J T Loord 1896..1956-1959 L R Melin 19181959-1961.. Alf Palmblad 1915Svalöv: Sida 2 Övr personal Trafik Banvakter Tidtab 1912

Västkustbanan 

Copyright © Stig Lundin 2002-2015