Vallberga station, sida 2


Häradsekonomiska kartan 1919-1925
Ekonomiska kartan 1968Anläggning
År
Omb
Kvm
Slop
Anm
Stationshus

Godsmagasin

Vallberga: Sida 1 Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2010