Vallberga station, trafik


Nedan redovisas trafikens omfattning i medeltal per dag. 
År 1896: 3 anställda, 35 resande och 24 ton gods.
År 1900: 5 anställda, 42 resande och 36 ton gods.
År 1904: 4 anställda, 50 resande och 17 ton gods.
Vallberga: Allmänt Bangård Trafik

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2005