Tidtabell Göteborg - Halmstad - Malmö sommaren 1912
Tidtabell ur TÅGTIDTABELLEN sommaren 1912.
Stationsnamnen är "klickbara".
Gäller även vissa anslutningstider.

Västkustbanan

Copyright © Stig Lundin 2003